Çift Terapisi

Aile fertleri ve çiftler (evli veya evli olmayan) arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yaşanan problemlerin çözülmesiyle daha kaliteli ilişkiler geliştirmeyi amaçlar.

Çiftler, seanslarda kendilerini, düşünce ve duygularını, danışmanın sağladığı güvenli bir ortamda birbirlerine ifade ederler.

Paylaşılan, ifade edilen deneyimler, bakış açıları, duygu ve ihtiyaçlar sayesinde;

• Bireyler arasındaki ilişkiler güçlenir,
• Empati artar,
• İhtiyaçlar giderilir,
• Çatışmalar yapıcı bir şekilde çözümlenebilir,
• Sağlıksız ilişkisel kısır döngüler kırılabilir,
• Aile, kaynaklarını ve güçlü yanlarını daha etkin kullanabilir,
• Ailede tek bir problemli kişi etiketlemesi yerine herkes sorumluluk alabilir, bakış açıları genişler, stres azalır ve iyileşme tüm aileyi etkiler.

Yapılan araştırmalar; ilişkinin güçlü olduğu durumlarda yaşanan problemlerin kolaylıkla çözülebildiğini, çift ve aile terapisinin çocuk, ergen ve yetişkinlerin yaşadığı birçok sorunun ve olumsuz deneyimin iyileştirilmesinde çok yararlı olduğunu göstermektedir.

Merkezimizde Çift ve Aile Terapisinde, Gottman Çift Terapisi, Sistemik ve Stratejik Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Duygu Odaklı Çift Terapisi, EMDR ( Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme ), Psikodrama yöntemleri kullanılmaktadır.

Görüşmelerimiz, online ya da yüz yüze planlanabilir.

Randevu ve Sorularınız için Bizimle İletişime Geçin