Ekibimiz

Merkezimizde, alanında Uzman Psikolojik Danışman ve Psikologlarımızla sizlere hizmet vermekteyiz.

Arzu Gürbüz İzmir doğumludur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisans eğitimini, 2008 yılında Yüksek Lisans Eğitimini derece ile tamamlamıştır. Prof. Dr. Ferda Aysan Danışmanlığında hazırladığı ve Lise öğrencilerine uyguladığı ‘Öfke Kontrol Programı’ nın Öfke Düzeyi, Depresyon ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisini incelediği teziyle uzmanlığını almıştır.

Mezuniyetinden sonra, çeşitli dershaneler, rehberlik ve araştırma merkezi, lise ve ilköğretim düzeyinde okullarda çalışmış, özel kolej ve anaokullarına danışmanlık hizmeti vermiştir. Şu anda çocuk, ergen, yetişkin ve ailelerle psikoterapi çalışmalarına devam etmekte ve ebeveynlere, psikoloji alan uzmanlarına, şirket ve firmalara özel eğitimler düzenlemektedir.

Psikodrama Terapisti, Profesyonel Seviye Çocuk Merkezli Oyun Terapisti ve Süpervizörü – Orta Seviye Deneyimsel Oyun Terapisti, EMDR Yetişkin ve Çocuk Terapistidir. Çalışmalarında bütüncül bir yaklaşım kullanmakta ve süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesi olan Arzu Gürbüz Türk PDR Derneği, İzmir Psikodrama Derneği ve EMDR derneği üyesidir.

Meslek yaşamı süresince katıldığı bazı eğitim ve çalıştaylar:

 • Psikodrama Temel Eğitim – Doç. Dr. İnci Doğaner – Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
 • Psikodrama İleri Düzey Eğitim – Doç. Dr. İnci Doğaner – Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
 • Psikodrama Tez Aşaması – Doç. Dr. İnci Doğaner – Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi – Dr. Reyhana Seedat
 • Filial Oyun Terapisi Eğitimi – Dr. Reyhana Seedat
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. ve 2. Düzey Eğitimi Dr. Byron Norton & Nilüfer Devecigil
 • Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Temel Eğitimi – Dr. Susan M. Knell – Dr.Didem Altay, RPT
 • Kum Tepsisi Terapisi Eğitimi – Marshall Lyles
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarla Oyun Terapisi – Heidi Gerard Kaduson
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Süpervizyon Konuları ve Kavramları – Dr. Byron Norton
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları – Dr. Byron Norton
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Güveni Sınama ve Bağlılık Aşaması – Dr. Byron Norton
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Travmanın Somatik İfadeleri – Dr. Byron Norton
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri – Dr. Byron Norton
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Hayvanların, Rollerin ve Çevresel Koşulların Sembolik Anlamları –
  Dr. Byron Norton
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocuklarla Çocuklarla Çalışmak: Aile İçi Şiddetin Çocuklardaki Etkisi –
  Dr. Byron Norton
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Ebeveyn Danışmanlığı – Dr. Byron Norton
 • EMDR I. ve II. Düzey Eğitimi – Emre Konuk & Asena Yurtsever
 • Çocuk ve Ergenlerle EMDR I. Düzey Eğitimi Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
 • EMDR ve Hikaye Tekniği Eğitimi – Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
 • Görünenin Ötesinde – Dil Ne Söyler Beden Ne Anlatır – Uzm. Dr. Sümer Öztanrıöver
 • Çocuklarla Oyun Terapisi Eğitimi ve EMDR – Prof. Dr. Ümran Korkmazlar & Emrah Devrim
 • Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR – Derya Altınay
 • Çocuk EMDR Terapistinin Triatlonu – Pınar Fidancı
  1. Çocuk ve Ergeni EMDR Terapisi İçin Hazırlamak
  2. Çocuklarla Vaka Formülasyonu ve Terapi Planlaması
  3. Çocuklarla İşlevsel Kaynak Yerleştirme Çalışmaları
  4. Hazırlık Aşamasında İncelikler ve Sorun Çözümleri
 • Pozitif Disiplin Temelli Ebeveynlik Eğitimleri (0-12 yaş) – Klinik Psikolog Pınar MERMER
 • EMDR HAP Eğitimi – Asena Yurtsever
 • EMDR R-Tep Eğitimi – Asena Yurtsever
 • Çözüm Odaklı Terapi – Zeynep Zat
 • Psikolojik Danışma ve Eğitimlerde Terapötik Kartların Kullanımı Eğitim – Dr. Nevin Dölek
 • Transaksiyonel Analiz 101 Eğitimi ve Süpervizyonu – Serkan Kahyaoğlu
 • Temel ve İleri Hipnoz Eğitimi – Dr. Bülent Uran
 • ‘Kaplanı Uyandırmak, Travmayı İyileştirmek’ Webinar – Dr. Peter Levine
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi- Çeşme
 • Oyun Terapileri Kongresi- Online
 • EMDR Kongresi – Online
 • Psikodrama da Atalarımızla Çalışmak – Bir Dans Terapi Uygulaması – Bergama Kongresi- Leandra Perrotta
 • Psikodrama da Çocuk Çalışmaları – Prof. Dr. Bahar Gökler
 • Sanat Terapisi Uygulamaları – Yard.Doç.Dr. Gülnur Bayezid
 • İzmir Psikodrama Günleri – İzmir

Prof. Dr. Ferda Aysan; Lisans eğitimini 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü’nde tamamladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi, Mezuniyet sonrası Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde 1980 yılında yüksek lisans, yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı’nda 1988’de doktora derecesi aldı.

1984 yılında Fulbright bursu ile gittiği ABD California Üniversitesi-Irvine Kampüsünde Üniversite Psikolojik Danışma Merkezinde bir yıl boyunca doktora öncesi çalışma kapsamında stajyer olarak çalıştı.1992 yılında Hollanda Hükümeti bursu ile Tilburg Üniversitesinde iki ay süreyle Stresle Başa Çıkma Atölye ve Seminerlerine katıldı. Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda 1994 yılında doçent oldu. 1997 yılında ABD Nevada Üniversitesi Reno’da konuk öğretim üyesi olarak yüksek lisans düzeyinde Grupla Psikolojik Danışma dersini verdi. 2001 yılında Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında profesör oldu.

Çalışma alanları içinde Birey ve Gupla Psikolojik Danışma, Stresle Başa Çıkma, Psikolojik Danışma Kuramları Kriz Danışmanlığı , Yas Danışmanlığı ve Aile Danışmanlığı yer almaktadır.

1999 yılında Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş; lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra özel kolejlerde, dershanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, ilkokul, ortaokul düzeyindeki okullarda çocuk, ergenlerle ve aileleriyle çalışmıştır.

Aldığı EMDR Çocuk/Ergen Terapisi ve EMDR Yetişkin terapisi eğitimleriyle travma odaklı danışmaya ağırlık vermiştir.
Soma Maden kazası da dahil olmak üzere birçok yardım organizasyonunda gönüllü danışman olarak yer almıştır.

2015 yılından beri aldığı oyun terapisi eğitimleriyle ve özellikle Deneyimsel Oyun Terapisi yöntemiyle tanışıp eğitimini aldıktan sonra çocuklarla çalışırken; onlara alan tanındığında içlerindeki iyileşme kapasitelerinin ortaya çıkışına ve terapotik sürecin işleyişine hayranlık duymaktadır.

Aktif bir şekilde; çocuklara, ergenlere ve ailelerine; yetişkinlere psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

ALDIĞI EĞİTİMLER:

 • EMDR Eğitimi – 2013
 • Erken Dönem Travmaları ve EMDR – 2017
 • Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları – 2020
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – 2018
 • Okulda ve Psikolojik Danışmanlıkta Transaksiyonel Analizin Kullanımı – 2014
 • Farkındalık ve Şefkatle Travmaların Ötesine Geçmek: Organiz İntelligence – 2015
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi – 2016
 • 101 Oyun Terapisi Tekniği Eğitimi – 2008
 • Deneyimsel Oyun Terapisi-1 – 2017
 • Deneyimsel Oyun Terapisi-2 – 2018
 • Çocuk Ergen EMDR Eğitimi – 2020
 • EMDR’da Terapotik Müdahaleler – 2018
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Travma İfadelerinin İzini Sürmek – 2021
 • Transaksiyonel Analiz – 2015-2017

Uzman Psikolojik Danışman Betül TÜMKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki lisans eğitimini 2004 yılında, yine Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki yüksek lisans eğitimini 2008 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Stresle Başa Çıkma Yolları üzerine hazırlamıştır.

10-18 yaş arasındaki ergenler ile çalışmaktadır.

KATILDIĞI BAZI EĞİTİMLER VE SEMİNERLER:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • EMDR 1. ve 2. Düzey (Ay Enstitü)
 • BDT Yönelimli Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları Eğitimi
 • Deneyimsel Oyun Terapisi
 • Çocuk ve Ergenlerde Kullanılan 20 Teknik Eğitimi
 • Eğitimde Yaratıcı Drama
 • Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi
 • Bireysel ve Grupla Danışma Yöntemleri
 • Çatışma ve Stres Yönetimi
 • Çözüm Odaklı Terapi
 • Uygulamalı Davranış Analizi
 • Duygu Düzenleme (Öfke ve Stres Yönetimi) Eğitimi

İzmir doğumlu. Psikoloji, sosyoloji, felsefe lisans eğitimlerini ayrı ayrı tamamladı. Ege Üniversitesi PDR bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlık aldı. TRT başta olmak üzere çeşitli kanallarda düzenlenen eğitim içerikli programlarda aile ve ergen iletişimi konusunda konuşmacı olarak yer aldı. 1999 yılından bugüne eğitim sektöründe çalışmaya devam edip psikoloji alanında psikolog ve psikolojik danışmanlara, okul ve diğer eğitim kurumlarına eğitimler veriyor; kaygı, fobi, depresyon, iletişim ve öfke sorunlarıyla ilgili, psikolog ve rehber öğretmen olarak danışanların hayatına ışık tutuyor.

Çalışma Alanları:

 • Sınav kaygısı ve diğer kaygı bozuklukları
 • Fobiler (Uçak, hayvan, asansör vb)
 • Öfke kontrolü
 • Verimli ders çalışma davranışı kazandırma
 • Ergen iletişimi
 • Ergen-aile danışmanlığı

Randevu ve Sorularınız için Bizimle İletişime Geçin