Hizmetlerimiz

Bebek ve Çocuk Danışmanlığı

Dünyanın en güzel duygusu, tüm zorluklarına rağmen Anne ve Baba olmaktır. Bebek bir mucizedir. Gelişimin çok hızlı olduğu bu dönemde, hem çocuk hem de aile bu değişime uyum sağlama çabası içindedir. Her değişim ise aile ve çocuk üzerinde baskı oluşturur.

Çocuklar dünyayı ve çevrelerini, biz yetişkinlerden farklı algılarken, yetişkinlerin çocuğun gelişimine sağladığı katkı önemlidir. Her anne-baba çocuğunun mutlu sağlıklı ve başarılı olmasını ister ama bunu nasıl başaracağını bilemez. Kaldı ki, çocukların ne kullanma kılavuzu ne de çocuk yetiştirmenin öğretileceği bir okul vardır. Bu noktada, başvuru kaynakları, kitaplardır. Ancak, her çocuk için ayrı kitap yazılsa yeridir. Çünkü her çocuk tektir, biriciktir, farklıdır.

Ebeveynler, bu çıkmazlarda kendilerini çaresiz hissedip, suçlayabilir, çocuğun gelişim döneminde yeterli desteği sağlayamadığını düşünebilir ve anne-babalığın en keyifli dönemlerini bu duygularla boğuşarak geçirebilir. Çocuk ise hem gelişimsel hem de duygusal açıdan bu durumdan en çok etkilenen olacaktır.

Çocuklara yönelik psikolojik hizmetlerimiz kapsamında çocukların ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlanmaktadır. Bu bağlamda, çocukların yaşamında en önemli destek kaynağı olan aileler de çalışarak onları da sürece dahil etmektedir. Amacımız, ebeveynlerin tek başlarına ele almakta zorlandığı problemlerin üstesinden gelmeleri için onlara destek olmaktadır.

Bebek ve çocuklara yönelik hizmetlerimiz kapsamında çocukların ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları gelişimsel, davranışsal ve duygusal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlanmaktadır.

Ergen Danışmanlığı

Ergen danışmanlığı ; ergenlik çocukluk ve yetişkinlik arasında kalan bir ‘ara’ dönemdir. Bu dönemde genç bedensel, ruhsal ve sosyal yönden birçok değişiklik yaşar. Ergenlik sorunları tüm bu hızlı değişim, birçok genç ve ailesi için zorlayıcı bir hal alabilir. Genç bir yandan değişime uyum sağlama, bir yandan da kendini var etme çabası içindedir, bu en hassas ve savunmasız ruh durumuna sahip olduğu dönemde.

Bu yeniden yapılanma sürecinde genç ve ailesi arasında anlaşmazlıklar yaşanır. Çocukluğun geride kaldığı, anne ve babadan ayrılarak bağımsız birey olma yolunda ki bu sancılı adımında gencin aldığı psikolojik destek düşük okul performansına, sosyal ilişkilerine, gelecek kaygısına ve en önemlisi güvenli yetişkin bireyler olmalarına yardımcı olacaktır.

Duyguların yoğun olduğu bu dönemde ergenin tek isteği anlaşılmaktır. Ergenlik dönemi zordur ancak bir ergenin anne babası olmak da kolay değildir. Ergen danışmanlığı tam bu noktada devreye girmesi gereken bir süreçtir.

Yetişkin Danışmanlığı

Günümüzde yetişkin bireyler, günlük hayatın yoğun temposu ve stresli iş hayatına kendilerini kaptırarak, bireysel ve sosyal ihtiyaçlarından uzaklaşmaktadır.

Sorumlulukların ağırlığı, ev, iş, eş ve çocuklar, beklentiler ve bu beklentilerin altından kalkamama, sürekli başarısızlık hissi, kendine zaman ayıramama, hiçbir şeye yetememe duygusu, bir süre sonra sosyal geri çekilmeyi beraberinde getirecek ve kişi günlük sorunlarla bile baş edebilecek gücü kendinde bulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlarda bireyler yardıma ihtiyaç duyabilir.Danışma sürecinde kendini yeniden gözden geçiren ve değerlendiren, ihtiyaçlarına odaklanan bireyler, yaşama daha olumlu bakar ve sorunlarla baş etme becerileri geliştirir.

Kurumsal Danışmanlık

Kurum ve kurumsal yapı, farklı sosyo-kültürel çevre, eğitim sistemleri, yaş ve gelişim dönemlerinden gelen bireylerden oluşur. Bu bireylerin birbirini pozitif ya da negatif etkilemesi kaçınılmazdır. Bu etkilenmenin pozitif olabilmesi ve kurumsal yapıya süreç içinde olumlu katkıları olabilmesi için sistemi oluşturan kişilerin ‘bireysel gelişim’ kazanımları, grup içinde ve dolayısıyla, kurum yapısındaki olumlu etkileşimi sağlayarak, kurumsal yapının da kazanımı olacaktır.

Bunun yanı sıra, çalışanların çalışma ortamındaki stres ve öfke gibi durumlarla baş etme becerileri de iş verimini etkilemektedir. En iyi çalışanlar, stres ve yoğun iş yükü ile baş etme sorunları nedeniyle işten ayrılmaktadır.

Bu noktada alabileceğiniz kurumsal danışmanlık hizmetlerini Psikoeğitim Hizmetleri ve Sunumlar , Grup ve Bireysel Koçluk Hizmetleri, Çalışana Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri olarak 3’e ayırıyoruz.

Çift Danışmanlığı

Aile fertleri ve çiftler (evli veya evli olmayan) arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yaşanan problemlerin çözülmesiyle daha kaliteli ilişkiler geliştirmeyi amaçlar.

Çiftler, seanslarda kendilerini, düşünce ve duygularını, danışmanın sağladığı güvenli bir ortamda birbirlerine ifade ederler.

Paylaşılan, ifade edilen deneyimler, bakış açıları, duygu ve ihtiyaçlar sayesinde;

• Bireyler arasındaki ilişkiler güçlenir,
• Empati artar,
• İhtiyaçlar giderilir,
• Çatışmalar yapıcı bir şekilde çözümlenebilir,
• Sağlıksız ilişkisel kısır döngüler kırılabilir,
• Aile, kaynaklarını ve güçlü yanlarını daha etkin kullanabilir,
• Ailede tek bir problemli kişi etiketlemesi yerine herkes sorumluluk alabilir, bakış açıları genişler, stres azalır ve iyileşme tüm aileyi etkiler.

Yapılan araştırmalar; ilişkinin güçlü olduğu durumlarda yaşanan problemlerin kolaylıkla çözülebildiğini, çift ve aile terapisinin çocuk, ergen ve yetişkinlerin yaşadığı birçok sorunun ve olumsuz deneyimin iyileştirilmesinde çok yararlı olduğunu göstermektedir.

Merkezimizde Çift ve Aile Terapisinde, Gottman Çift Terapisi, Sistemik ve Stratejik Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Duygu Odaklı Çift Terapisi, EMDR ( Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme ), Psikodrama yöntemleri kullanılmaktadır.

Görüşmelerimiz, online ya da yüz yüze planlanabilir.

Testler

Kişilik Testleri

MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

TAT-Tematik Algı Testi

CAT-Çocuk Algı Testi

Draw a Person /Çizim Testleri

Lousisa Düss – Psikanalitik Hikayeler Testi

Dikkat Testleri

Moxo d-CPT

Gelişim Testleri

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Peabody Resim Kelime Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Gessel Gelişim Testi

Zeka Testleri

CAS Testi

WISC-R Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği

WISC-IV Zeka Testi

Standford -Binet Zeka

Cattell 2A Zeka Testi

Cattell 3A Zeka Testi

Standardize Minimental Test

Alexander Pratik Zeka-Yetenek Testi

Good Enough -Harris İnsan Çizme Testi

Porteus Labirentleri Testi

Attentioner

Merkezimizde alanında uzman profesyonellerimiz tarafından, DEHB’li ve Dürtüsel Çocuklara yönelik 20 oturumluk yapılandırılmış nöropsikolojik tabanlı bir terapi yöntemi olan Attentioner uygulanmaktadır.

Randevu ve Sorularınız için Bizimle İletişime Geçin