Bebek ve Çocuk Danışmanlığı

Dünyanın en güzel duygusu, tüm zorluklarına rağmen Anne ve Baba olmaktır. Bebek bir mucizedir. Gelişimin çok hızlı olduğu bu dönemde, hem çocuk hem de aile bu değişime uyum sağlama çabası içindedir. Her değişim ise aile ve çocuk üzerinde baskı oluşturur.

Çocuklar dünyayı ve çevrelerini, biz yetişkinlerden farklı algılarken, yetişkinlerin çocuğun gelişimine sağladığı katkı önemlidir. Her anne-baba çocuğunun mutlu sağlıklı ve başarılı olmasını ister ama bunu nasıl başaracağını bilemez. Kaldı ki, çocukların ne kullanma kılavuzu ne de çocuk yetiştirmenin öğretileceği bir okul vardır. Bu noktada, başvuru kaynakları, kitaplardır. Ancak, her çocuk için ayrı kitap yazılsa yeridir. Çünkü her çocuk tektir, biriciktir, farklıdır.

Ebeveynler, bu çıkmazlarda kendilerini çaresiz hissedip, suçlayabilir, çocuğun gelişim döneminde yeterli desteği sağlayamadığını düşünebilir ve anne-babalığın en keyifli dönemlerini bu duygularla boğuşarak geçirebilir. Çocuk ise hem gelişimsel hem de duygusal açıdan bu durumdan en çok etkilenen olacaktır.

Çocuklara yönelik psikolojik hizmetlerimiz kapsamında çocukların ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlanmaktadır. Bu bağlamda, çocukların yaşamında en önemli destek kaynağı olan aileler de çalışarak onları da sürece dahil etmektedir. Amacımız, ebeveynlerin tek başlarına ele almakta zorlandığı problemlerin üstesinden gelmeleri için onlara destek olmaktadır.

Bebek ve çocuklara yönelik hizmetlerimiz kapsamında çocukların ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları gelişimsel, davranışsal ve duygusal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlanmaktadır.

Randevu ve Sorularınız için Bizimle İletişime Geçin